U wilt langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dat willen wij ook.

Nova is een gepassioneerde aanbieder van thuiszorg en leveren zorg met dezelfde toewijding als wanneer wij de zorg aan onze dierbaren geven. Wij werken vanuit een Islamitische grondslag en verdiepen ons in de mens waar wij zorg aan geven. Wij hebben respect voor ieders cultuur of afkomst en houden rekening met familie en naasten.

Nova Zorggroep

Nova Zorggroep is een kleinschalige thuiszorgorganisatie die zorg levert in Den Haag en Rijswijk. Nova is ontstaan door, voor en met gekwalificeerde verzorgenden. Wij zijn eerlijk, open en zorgzaam naar onze cliënten toe. Bij ons gaat het niet alleen om het bieden van thuiszorg, maar ook het behouden en verbeteren van uw kwaliteit van leven.

Samen met u en uw naasten zoeken we naar een oplossing. Nova biedt u de vertrouwde zorg aan huis die bij u past, zodat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Met persoonlijke aandacht geven wij de juiste ondersteuning.

Onze visie en missie

Missie

Wij leveren zorg vanuit het warme familiegevoel en weten hoe belangrijk familie is voor degene die zorg nodig heeft. Vanuit deze gedachte betrekken we de familie vanaf het eerste moment in het zorgproces. We bespreken met elkaar de wensen en behoeften om de zorg en ondersteuning te bieden die nodig is.
Wij leveren zorg met dezelfde toewijding als wanneer wij de zorg aan onze dierbaren geven. Wij werken vanuit een Islamitische grondslag en verdiepen ons in de mens waar wij zorg aan geven. Wij hebben respect voor ieders cultuur of afkomst en houden rekening met familie en naasten.

Doel

Wij moedigen cliënten actief aan om meer zelfredzaam te worden, eigen beslissingen te nemen en om de regie te houden over hun eigen leven. Iedereen die we zorg bieden, krijgt hierdoor de mogelijkheid om zo lang en zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen.

Visie

Nova Zorggroep heeft als doel een voorbeeldfunctie te worden in de thuiszorg in de regio Den Haag en Rijswijk. Wij werken anders dan andere thuiszorgorganisatie en pakken de regie als het gaat om complexe zorg en met als specialisatie dementie, chronisch zieken en palliatieve cliënten. We realiseren dit met het trainen van onze medewerkers, geven van lezingen, verzorgen van gastlessen en de verbondenheid te zoeken met elkaar, maar ook in de samenwerking met externe partijen.

Kernwaarden

Kwaliteitszorg

Zorgplan

Nova biedt u een compleet zorgpakket aan en houdt hierbij rekening met uw behoeften. U krijgt een vaste zorgverlener, die samen met u een zorgplan zal opstellen. U wordt nauw betrokken bij de uitvoering van uw zorgplan. Ook zullen wij u regelmatig contacteren over uw ervaring met onze zorg. Met uw feedback kunnen wij onze diensten nog verder personaliseren en verbeteren.

Deskundige medewerkers

Zonder goed personeel zijn we nergens. Nova vindt het dan ook belangrijk dat onze medewerkers u met plezier willen en kunnen helpen. Onze medewerkers zijn ervaren, bevoegd en bekwaam om medische handelingen uit te voeren. Ook bieden wij hen tussentijdse bijscholing om up-to- date te blijven binnen hun vakgebied.

Privacy

Nova hanteert strikte regels rondom uw privacy en de gegevens van haar cliënten. Onze medewerkers worden op de hoogte gebracht over veranderingen in het privacy beleid. Uw dossier wordt in een beveiligde digitale omgeving beheerd en is alleen toegankelijk voor de relevante, door Nova geautoriseerde, medewerkers. Wij zullen uw gegevens nooit overdragen aan derden zonder uw toestemming.

Cliënttevredenheid

Bij Nova staat de klant centraal. Wij luisteren graag naar wat onze cliënten te zeggen hebben. Alleen op deze manier kunnen wij ons jong groeiende bedrijf meer karakter geven. Wij zijn constant bezig met het verbeteren van onze dienstverlening en daarom hebben wij cliënten, zoals u, met een kritische blik nodig. Wij zullen u vragen om feedback en verbeterpunten.

Samenwerking

Om iedereen de beste zorg te kunnen bieden, werken wij samen met verschillende organisaties zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, CIZ, zorgverzekeraars, huisartsen en ziekenhuizen.