• ISO-9001
  • Erkend leerbedrijf
  • Klanttevredenheid
  • Zorgkaart
  • Zorgdomein
  • Reglementen

Nova Zorggroep staat voor kwaliteit
Nova Zorggroep heeft sinds 18 december 2009 de HKZ-certificering behaald. Dit houdt in dat de zorgverlening voldoet aan hoge kwaliteitseisen, opgesteld door de stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg (HKZ).

Wat is HKZ
Het HKZ certificaat is vergelijkbaar met de ISO-eisen voor het bedrijfsleven. Wij willen dat onze klanten verzekerd zijn van professionele zorg en gekwalificeerde medewerkers. De kwaliteitseisen zijn vastgelegd in onze protocollen, procedures en werkinstructies. Twee keer per jaar wordt getoetst of Dunya Zorg en Welzijn voldoet aan deze eisen. Toetsing gebeurt eens per jaar intern en eens per jaar door een extern bureau. Het ISO/HKZ kwaliteitssysteem vereist dat de organisatie continu werkt aan het verbeteren van de zorgverlening. Op die manier blijven we als organisatie scherp.

Eisen en normen van HKZ
HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt voor bijvoorbeeld apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, kinderopvang en GGZ. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.
(Bron: www.hkz.nl)

Nova Zorggroep is een erkend  leerbedrijf voor de zorg. Dit betekent dat wij medewerkers begeleiden in de dagelijkse leerpraktijk. We begeleiden onze stagiaires tot volwaardige zorgprofessionals door alle vaardigheden mee te geven die nodig zijn voor een functie in de zorg.

Stagebegeleiding Nova Zorggroep

Als stagiaire of leerling-werknemer in de zorg bent u welkom bij Nova Zorggroep aan de slag te gaan. Stage lopen bij een erkend leerbedrijf is een vereiste om als leerling werknemer via BBL of BOL leerweg uiteindelijk het diploma te kunnen behalen. De erkenning waarborgt dat er bij Nova Zorggroep voldoende begeleiding is tijdens uw werk of stage en dat er ook voldoende mogelijkheden zijn om uw praktijkopdrachten uit te kunnen voeren.

Bij Nova Zorggroep stage lopen
Wilt u ook bij Nova Zorggroep stage lopen of een leerplek krijgen, stuurt u dan uw C.V. en motivatiebrief naar info@novazorggroep.nl. Elk jaar hebben we een aantal plekken beschikbaar voor leerlingen die meer praktijkervaring op willen doen in de vorm van een stage of een leerplek. Wees er daarom snel bij en stuur uw sollicitatie direct door.

Bij Nova staat de klant centraal. Wij luisteren graag naar wat onze cliënten te zeggen hebben. Alleen op deze manier kunnen wij ons jong groeiende bedrijf meer karakter geven. Wij zijn constant bezig met het verbeteren van onze dienstverlening en daarom hebben wij cliënten, zoals u, met een kritische blik nodig. Wij zullen u vragen om feedback en verbeterpunten.

Onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek
In de zomer van 2019 heeft Nova Zorggroep een klanttevredenheidsonderzoek laten verrichten door een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau. Het onderzoek brengt de mening van klanten die thuiszorg ontvangen van Nova Zorggroep in kaart. 

Nova Zorggroep blijft innoveren 
Wij zijn doorlopend op zoek naar manieren om de zorg die wij leveren te optimaliseren. Suggesties over hoe wij onze kwaliteit of service kunnen verbeteren, kunt u delen door gebruik te maken van het contactformulier, door te bellen naar de dichtstbijzijnde vestiging, of door bij één van onze vestigingen langs te komen. De koffie en thee staan klaar.

Onafhankelijk advies
Indien u graag onafhankelijk advies wilt kunt u ook kijken op Kiesbeter.nl.
KiesBeter.nl is een openbare zorgportal. Deze portal is bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. De informatie van kiesBeter.nl is betrouwbaar en kan helpen bij het maken van keuzes op dit gebied.

KiesBeter.nl wordt gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aan kiesBeter.nl werken veel organisaties mee. Bron: http://www.kiesbeter.nl

Nova Zorggroep staat voor transparantie en het continu werken aan kwaliteitsverbetering. Een onderdeel daarvan is feedback van onze klanten. Eén van de manieren om onze zorg te beoordelen is door het invullen van een evaluatie op Zorgkaart Nederland. Dit kan op de website www.zorgkaartnederland.nl en deze website is een onderdeel van de Patiëntenfederatie Nederland.

Wat is Zorgkaart
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. ZorgkaartNederland werkt ook aan openheid in de zorg. De waarderingen van klanten laten zien hoe mensen zorg ervaren.

Nova Zorggroep evalueren
Wilt u uw waardering of feedback over onze diensten en zorgverlening uiten? Klikt u dan door op één van de onderstaande links en vul uw waardering in op de Zorgkaart website.

Klik hier als u een waardering wilt plaatsen voor de locatie Den Haag.

Wilt u meer weten over het indienen van een waardering via Zorgkaart Nederland en hoe het precies werkt? Kijkt u dan hier het instructiefilmpje.

Omdat er steeds meer informatie digitaal wordt uitgewisseld tussen zorginstellingen is het noodzakelijk deze privacygevoelige informatie te beveiligen. Voor persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie is de reguliere email namelijk onvoldoende veilig. Omdat Nova Zorggroep veel waarde hecht aan de privacy van onze klanten, werken wij met systemen die de veiligheid van privacygevoelige informatie kunnen waarborgen. Zo kunnen we op een beveiligde manier informatie uitwisselen met bij voorbeeld de huisartsen van onze klanten.

ZorgDomein
Nova Zorggroep heeft gekozen om met de berichtenservice van ZorgDomein te werken, omdat het veel veiliger is dan mailen en veel efficiënter is dan bellen. Zorgdomein biedt veel voordelen zoals het makkelijk kunnen aanpassen van relevante informatie naar het patiëntendossier. Hiernaast is het ook handig voor het verrichten van transmuraal overleg en het samenwerken met huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten enzovoorts.