Kwaliteitssysteem

Nova Zorggroep is gecertificeerd voor haar kwaliteit op basis van de ISO norm 9001-2015.

Wat houdt dit in?

Veel gaat goed en er zijn ook dingen die minder goed gaan.

Dat wat niet direct goed gaat, is maar een klein deel van alle werkzaamheden, maar juist deze zaken kosten iedereen tijd, energie en soms zelfs ergernis. Het zou daarom mooi zijn als alles in één keer goed gaat.  Hoeveel zou er dan gewonnen zijn voor onze cliënten, zorgverleners en de gehele organisatie?

Dat wat in één keer goed gaat noemt Nova Zorggroep kwaliteit.

ISO 9001-2015 vormt een bruikbaar en bewezen kader om kwaliteit effectief te organiseren en heeft als doel dat Nova Zorggroep haar procedures in één keer goed laat verlopen, waardoor de cliënttevredenheid hoog blijft.

Kwaliteit draait niet om de norm of om ‘het kwaliteitssysteem’ op zich, maar om de waarde creatie voor de klant (klantwaarde) die hieruit voortkomt. Door kwaliteit zichtbaar te maken, is de organisatie in staat om de waarde en potentie van mens en organisatie optimaal te benutten.

De kwaliteit is geborgd door een werkend kwaliteitssysteem, waarbij de informatie over de kwaliteit systematisch wordt geregistreerd en waar nodig wordt vertaald naar structurele kwaliteitsverbeteringen. Hierbij wordt gewerkt met de ‘plan – do – check – act’ cyclus. Via de jaarlijkse beoordeling van het kwaliteitssysteem en de jaarplanner worden acties en verbetertrajecten gemonitord. Verbeterpunten en daaruit voortvloeiende maatregelen worden besproken en geëvalueerd in het managementteam.

Met de ISO certificering tonen we aan dat onze organisatie:

  • goed georganiseerd is
  • cliënten centraal stelt
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
  • betrouwbare resultaten presenteert
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector en de overheid worden gesteld

Het kwaliteitssysteem en de uitwerking daarvan in het dagelijks werken worden periodiek gecontroleerd door middel van een interne en een externe audit. De interne audit wordt uitgevoerd door eigen auditoren, voor de externe audit werkt Nova Zorggroep samen met Kiwa.

Eind september 2020 is Nova Zorggroep geaudit door Kiwa. De auditor zal jaarlijks langskomen om te toetsen hoe Nova Zorggroep haar kwaliteit zichtbaar maakt voor de cliënt.

Erkend leerbedrijf

Nova Zorggroep is een erkend  leerbedrijf voor de zorg. Dit betekent dat wij medewerkers begeleiden in de dagelijkse leerpraktijk. We begeleiden onze stagiaires tot volwaardige zorgprofessionals door alle vaardigheden mee te geven die nodig zijn voor een functie in de zorg.

Stagebegeleiding Nova Zorggroep

Als stagiaire of leerling-werknemer in de zorg bent u welkom bij Nova Zorggroep aan de slag te gaan. Stage lopen bij een erkend leerbedrijf is een vereiste om als leerling werknemer via BBL of BOL leerweg uiteindelijk het diploma te kunnen behalen. De erkenning waarborgt dat er bij Nova Zorggroep voldoende begeleiding is tijdens uw werk of stage en dat er ook voldoende mogelijkheden zijn om uw praktijkopdrachten uit te kunnen voeren.

Bij Nova Zorggroep stage lopen
Wilt u ook bij Nova Zorggroep stage lopen of een leerplek krijgen, stuurt u dan uw C.V. en motivatiebrief naar info@novazorggroep.nl. Elk jaar hebben we een aantal plekken beschikbaar voor leerlingen die meer praktijkervaring op willen doen in de vorm van een stage of een leerplek. Wees er daarom snel bij en stuur uw sollicitatie direct door.

Cliënttevredenheid

Bij Nova staat de klant centraal. Wij luisteren graag naar wat onze cliënten te zeggen hebben. Alleen op deze manier kunnen wij ons jong groeiende bedrijf meer karakter geven. Wij zijn constant bezig met het verbeteren van onze dienstverlening en daarom hebben wij cliënten, zoals u, met een kritische blik nodig. Wij zullen u vragen om feedback en verbeterpunten.

Onafhankelijk cliënttevredenheid
Nova Zorggroep verricht jaarlijks een clienttevredenheidsonderzoek om de tevredenheid van haar cliënten te meten met het doel om de kwaliteit van onze zorgverlening hoog te houden.

Nova Zorggroep blijft innoveren 
Wij zijn doorlopend op zoek naar manieren om de zorg die wij leveren te optimaliseren. Suggesties over hoe wij onze kwaliteit of service kunnen verbeteren, kunt u delen door gebruik te maken van het contactformulier, door te bellen naar de dichtstbijzijnde vestiging, of door bij één van onze vestigingen langs te komen. De koffie en thee staan klaar.

Onafhankelijk advies
Indien u graag onafhankelijk advies wilt kunt u ook kijken op Kiesbeter.nl.
KiesBeter.nl is een openbare zorgportal. Deze portal is bedoeld voor alle volwassen inwoners van Nederland die vragen hebben op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid. De informatie van kiesBeter.nl is betrouwbaar en kan helpen bij het maken van keuzes op dit gebied.

KiesBeter.nl wordt gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aan kiesBeter.nl werken veel organisaties mee. Bron: http://www.kiesbeter.nl

Zorgkaart

Nova Zorggroep staat voor transparantie en het continu werken aan kwaliteitsverbetering. Een onderdeel daarvan is feedback van onze klanten. Eén van de manieren om onze zorg te beoordelen is door het invullen van een evaluatie op Zorgkaart Nederland. Dit kan op de website www.zorgkaartnederland.nl en deze website is een onderdeel van de Patiëntenfederatie Nederland.

Wat is Zorgkaart
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. ZorgkaartNederland werkt ook aan openheid in de zorg. De waarderingen van klanten laten zien hoe mensen zorg ervaren.

Nova Zorggroep evalueren
Wilt u uw waardering of feedback over onze diensten en zorgverlening uiten? Klikt u dan door op één van de onderstaande links en vul uw waardering in op de Zorgkaart website.

Klik hier als u een waardering wilt plaatsen voor de locatie Den Haag.

Wilt u meer weten over het indienen van een waardering via Zorgkaart Nederland en hoe het precies werkt? Kijkt u dan hier het instructiefilmpje.

ZorgDomein

Nova Zorggroep staat voor transparantie en het continu werken aan kwaliteitsverbetering. Een onderdeel daarvan is feedback van onze klanten. Eén van de manieren om onze zorg te beoordelen is door het invullen van een evaluatie op Zorgkaart Nederland. Dit kan op de website www.zorgkaartnederland.nl en deze website is een onderdeel van de Patiëntenfederatie Nederland.

Wat is Zorgkaart
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. ZorgkaartNederland werkt ook aan openheid in de zorg. De waarderingen van klanten laten zien hoe mensen zorg ervaren.

Nova Zorggroep evalueren
Wilt u uw waardering of feedback over onze diensten en zorgverlening uiten? Klikt u dan door op één van de onderstaande links en vul uw waardering in op de Zorgkaart website.

Klik hier als u een waardering wilt plaatsen voor de locatie Den Haag.

Wilt u meer weten over het indienen van een waardering via Zorgkaart Nederland en hoe het precies werkt? Kijkt u dan hier het instructiefilmpje.